Komunikat Kapituły im. Juliusza Ligonia

23 czerwca 2017 r. w Katowicach ogłoszony został Komunikat Kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Przewodniczącym Kapituły jest ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, sekretarzem Maciej Szepietowski, zaś członkami: prof. dr hab. Franciszek Marek, dr hab. Marek Rembierz oraz Piotr Sutowicz. Tegoroczne Ligoniowe laury otrzymają…