Wręczenie 44. Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

20 września 2017 r. o godz. 17.00 w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jordana 18 odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Ligonia następującym Laureatom: 1.  Małgorzacie Mańce-Szulik (prezydent Zabrza) – za zaangażowanie i inspirujący wkład w rozwój samorządności lokalnej oraz za ideę i konsekwentne pielęgnowanie zainicjowanego przed…