Finał Konkursu Wiedzy Biblijnej dla więźniów

Za nami tegoroczny finał Konkursu Wiedzy Biblijnej dla więźniów odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu opolskiego.

W finałowym etapie konkursu, który odbył się 6 czerwca 2019 r. w Opolu uczestniczyło 12 osób. Konkursowicze wykazali się bardzo dobrą znajomością zakresu merytorycznego tegorocznego konkursu. Odpowiedzi były wyczerpujące i najczęściej trafne. Komisja konkursowa (liczona na zdjęciach), po długich naradach, wyłoniła pierwszą trójkę finalistów. Zwycięzcą został pan Grzegorz; drugie miejsce wywalczył pan Jarosław; a trzecie przypadło w udziale pani Magdalenie. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Opolu przy współudziale Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu.

sdr

sdr