Finał Konkursu Wiedzy Biblijnej dla więźniów

Za nami tegoroczny finał Konkursu Wiedzy Biblijnej dla więźniów odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu opolskiego. W finałowym etapie konkursu, który odbył się 6 czerwca 2019 r. w Opolu uczestniczyło 12 osób. Konkursowicze wykazali się bardzo dobrą znajomością zakresu merytorycznego tegorocznego konkursu. Odpowiedzi były wyczerpujące…

Komunikat Kapituły Bohatera Katechezy

Prezentujemy Komunikat Kapituły Bohatera Katechezy !!! Serdecznie gratulujemy Laureatowi, osobom wyróżnionym oraz wszystkim Katechetom biorącym udział w Plebiscycie !!!

31. Ogólnopolskie Spotkania Modlitewno-Formacyjne

PRUDNIK-LAS Zapraszamy na 31. Ogólnopolskie Spotkania Modlitewno-Formacyjne do Prudnika

Nagrody Peregryna z Opola za umiłowanie sprawiedliwości A. D. 2019 rozdane!!!

Na uroczystej gali, która odbyła się 9 maja o godzinie 10.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego (Pl. Kopernika 11) wręczyliśmy tegoroczne Peregryny. Laureatami zostali: prof. Artur Mezglewski – za umiłowanie nauk prawniczych i etos naukowca oraz dydaktyka w formacji wielu pokoleń prawników, a także za umiłowanie sprawiedliwości w odniesieniu do prawa…

Klub Społeczeństwo: przepowiadanie wobec spraw społecznych

W ramach Klubu Społeczeństwo w Katowicach w Bibliotece Śląskiej odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: Klub społeczeństwo: przepowiadanie wobec spraw społecznych. Partnerem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w organizacji tego przedsięwzięcia była Katedra Homiletyki KUL. Obrady rozpoczął, w imieniu J.E. Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca, Ks. Biskup Grzegorz Olszowski. W kilku słowach podziękował organizatorom za…