Komunikat Kapituły Bohatera Katechezy

Prezentujemy Komunikat Kapituły Bohatera Katechezy !!!
Serdecznie gratulujemy Laureatowi,
osobom wyróżnionym oraz wszystkim Katechetom biorącym udział w Plebiscycie !!!