45. Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia – Katowice

13 września 2018 r. o godz. 17.00 w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jordana 18 odbędzie się uroczystość wręczenia już po raz 45. Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. Tegoroczni laureaci to:
1. Alfred Bujara – za niestrudzoną promocję godności pracowników, autentyczną pracę na rzecz dobra wspólnego, troskę o zachowanie świątecznego charakteru oraz prawnej ochrony niedzieli i świąt;
2. dr Joanna Jurgała-Jureczka – za entuzjazm i konsekwencję wkładane w promocję chrześcijańskich, patriotycznych i humanistycznych wartości wyrażanych w pisarstwie Zofii Kossak;
3. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – w 50-lecie odnowienia struktur akademickich: za twórczy wkład
i edukacyjny wysiłek w kontynuację kilkusetletniej tradycji kształcenia teologicznego we Wrocławiu w służbie Bogu i Kościołowi.
Nagroda przyznawana jest za istotny wkład w rozwój życia społecznego, kulturalnego i artystycznego oraz naukowego ziemi śląskiej, w tworzenie jej historii oraz za kształtowanie rzeczywistości w duchu idei głoszonych przez patrona Nagrody.
Otrzymują ją osoby, organizacje lub instytucje, które swym działaniem dają świadectwo uniwersalnych wartości chrześcijańskich i patriotycznych.
Juliusz Ligoń (1823-1889) był śląskim działaczem społecznym, poetą, publicystą; prowadził intensywną działalność oświatową, aktywnie działał na rzecz popularyzacji języka polskiego na Śląsku.
Fundatorem nagrody oraz organizatorem wydarzenia jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.