ABC KNS w Sosnowcu

15 września w sosnowieckim Wydziale Katechetycznym odbyło się spotkanie z cyklu „ABC KNS”. Nasi członkowie z oddziałów w Sosnowcu, Katowicach, Częstochowie i Opolu zgromadzili się, aby zgłębiać tajniki katolickiej nauki społecznej.

Wszystko rozpoczęło się Eucharystią, której przewodził ks. kan. dr Michał Borda, Asystent Stowarzyszenia w diecezji sosnowieckiej. Homilię o Duchu Świętym wygłosił ks. dr Michał Knapik. Kaznodzieja przypomniał, kim jest dla katolika trzecia osoba Trójcy Świętej. Mówił też o konieczności przyzywania Ducha, Ojca i Syna w misji, którą podejmuje Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

Kolejnym punktem programu była konferencja popularnonaukowa złożona z dwóch wystąpień. Pierwsze pt. Posłannictwo Kościoła i nauka społeczna, wygłoszone przez dr. Michała Kosche, przewodniczącego Oddziału w Katowicach, traktowało o miejscu nauki społecznej Kościoła zarówno w przestrzeni życia publicznego, jak też w przepowiadaniu samego Kościoła. Słuchacze mogli dowiedzieć się także, na czym polega natura katolickiej nauki społecznej. Nie zabrakło również krótkiego omówienia najważniejszych dokumentów Magisterium Kościoła poświęconych nauce społecznej. Druga prelekcja pt. Podstawowe zasady katolickiej nauki społecznej została zaprezentowana przez dr Magdalenę Kosche. Prelegentka przybliżyła słuchaczom sześć fundamentalnych zasad KNS – mówiła o zasadzie personalizmu, dobra wspólnego, powszechnego przeznaczenia dóbr, pomocniczości, uczestnictwa i solidarności.

Ostatnim merytorycznym punktem programu było wystąpienie wicedyrektora Oddziału Okręgowego w Opolu Mateusza Zbróga zatytułowane Misja i statut Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Oprócz przedstawienia misji i statutu słuchacze mogli zapoznać się z najważniejszymi inicjatywami podejmowanymi przez oddziały w naszym okręgu. Całość naszego spotkania zwieńczyła wspólna agapa.

Tekst i foto: Michał Kosche