Komunikat Kapituły im. Juliusza Ligonia

23 czerwca 2017 r. w Katowicach ogłoszony został Komunikat Kapituły Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
Przewodniczącym Kapituły jest ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, sekretarzem Maciej Szepietowski, zaś członkami: prof. dr hab. Franciszek Marek, dr hab. Marek Rembierz oraz Piotr Sutowicz.
Tegoroczne Ligoniowe laury otrzymają następujące osoby i instytucja:
1. Małgorzata Mańka-Szulik (prezydent Zabrza) – za zaangażowanie i inspirujący wkład w rozwój samorządności lokalnej oraz za ideę i konsekwentne pielęgnowanie zainicjowanego przed 10. laty dzieła Metropolitalnego Święta Rodziny;
2. Maria Dragon (dyrektor szkół katolickich w Opolu) – za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa katolickiego na Śląsku Opolskim oraz troskę o integralne wychowanie młodego pokolenia w oparciu o wartości chrześcijańskie i etos patriotyzmu;
3. Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy – w roku 750. rocznicy kanonizacji św. Jadwigi – za wytrwałość w trosce o ciągłość i rozwój Kultu Świętej Księżnej, integrującego katolików Dolnego i Górnego Śląska w duchu przywiązania do historii i tradycji.
Kapituła informuje także, że Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia, której fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, przyznana została po raz 44.
Uroczystość wręczenia Nagrody ww. Laureatom odbędzie się 20 września 2017 r. o godz. 17.00 w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jordana 18.
Nagroda przyznawana jest za istotny wkład w rozwój życia społecznego, kulturalnego i artystycznego oraz naukowego ziemi śląskiej, w tworzenie jej historii oraz za kształtowanie rzeczywistości w duchu idei głoszonych przez patrona Nagrody.
Otrzymują ją osoby, organizacje lub instytucje, które swym działaniem dają świadectwo uniwersalnych wartości chrześcijańskich i patriotycznych.
Juliusz Ligoń (1823-1889) był śląskim działaczem społecznym, poetą, publicystą; prowadził intensywną działalność oświatową, aktywnie działał na rzecz popularyzacji języka polskiego na Śląsku.

Alicja Berger-Zięba