Nagrody im. Juliusza Ligonia rozdane!

13 września 2016 r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego wręczono Nagrody im. Juliusza Ligonia. To już 43. edycja tej ważnej dla Stowarzyszenia uroczystości. Nagroda przyznawana jest od 1963 r.
Tegorocznymi nagrodzonymi są:
1. ks. bp Stefan Cichy – za wieloletnią, ofiarną posługę Kościołowi i społeczeństwu na Górnym i Dolnym Śląsku, za umiłowanie liturgii oraz formację pokoleń kapłanów i wiernych świeckich w jej pięknym i głębokim przeżywaniu, za działalność naukową, popularyzatorską i społeczną w duchu Soboru Watykańskiego II i śląskiego etosu;
2. Henryk Jan Botor – za twórcze poszukiwania artystyczne i wkład w rozwój polskiej kultury muzycznej, kompozytor i organista, mieszka i pochodzi z Tychów, mocno przywiązany do śląskiej ziemi i jej tradycji;
3. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie prowadzony przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem – za codzienny trud pracy w duchu miłosierdzia wyrażonej ewangeliczną zasadą: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). W imieniu Domu nagrodę odebrał brat dyrektor Krzysztof Siemiński, a krótkie podziękowanie wygłosił brat Paweł Siennicki.
Nagradzane są osoby i instytucje, które kierując się chrześcijańskimi wartościami, wniosły znaczący wkład w duchowy i cywilizacyjny rozwój Śląska.
Uroczystość miała charakter bardzo podniosły. Wśród ważnych zaproszonych gości znleźli się m.in.: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, arcybiskup metropolita katowicki Wiktor Skworc, przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego KS „Civitas Christiana” w Opolu Maciej Szepietowski, starosta strzelecki Józef Swaczyna.
Galę można było zobaczyć na żywo w internecie.
Przybyli także członkowie i przewodniczący z Oddziału Okręgowego w Opolu na czele z Panią dyrektor tegoż oddziału Aliną Kostęską.
Nie zabrakło i wątku artystycznego – uroczystość uświetnił zespół młodych śpiewaków i muzyków, czyli kwartet Cantate Deo Następni (C.D.N.). Ich piękne religijne utwory znalazły ogromne uznanie wśród zebranych.
Gratulujemy serdecznie nagrodzonym i zapraszamy na kolejną 44. edycję Nagrody już za rok.

Foto: Daniel Czornyj

5  6

3  2