Nagrody Peregryna z Opola rozdane!

Nagrody Peregryna z Opola rozdane!
Tegorocznymi laureatami zostali ks. prałat dr Zygmunt Lubieniecki; pan profesor Zbigniew Kwiatkowski oraz Zbigniew Kuśnierz.
W ramach XIV Colloquium Prawno-Historycznego Res publica semper reformanda, organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Opolu, 10 maja 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Peregryna z Opola za umiłowanie sprawiedliwości. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek województwa opolskiego.
Kapituła nagrody w składzie: ks. dr Piotr Sadowski – Przewodniczący; Alina Kostęska – Sekretarz; oraz Laureaci nagrody – Członkowie, nagrodziła w roku 2018 następujące osoby:
ks. prałata dra Zygmunta Lubienieckiego: za otwarte serce i wrażliwość na potrzeby osób biednych i bezdomnych oraz za pasję duszpasterską, społeczną i sportową w codziennej pracy z drugim człowiekiem; Zbigniewa Kwiatkowskiego, prof. UO: za umiłowanie nauk prawniczych i etos sędziego, naukowca oraz dydaktyka; za formowanie kolejnych pokoleń prawników; Zbigniewa Kuśnierza: za promowanie zdrowego stylu życia oraz za bezinteresowną działalność na rzecz osób starszych i słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Opolu.
Nagroda Peregryna z Opola przyznawana jest osobom, które w swoim życiu odznaczają się czynnym umiłowaniem sprawiedliwości w przestrzeni życia publicznego i osobistego. Jest to wyróżnienie przyznawane osobom, które zabiegają o harmonijny rozwój dobra wspólnego, w sposób szczególny uwzględniając jego podmiotowy charakter. Nagroda nawiązuje do chlubnej postaci kaznodziei i stróża ortodoksji katolickiej – dominikanina Peregrynusa z Opola, żyjącego i działającego na przełomie XIII i XIV w. na Śląsku, darzonego niezwykłym szacunkiem przez tutejszą szlachtę i ludność.
W tym roku peregrynowe laury zostały rozdane po raz 15. Fundatorem Nagrody Peregryna z Opola jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, zrzeszające katolików świeckich i promujące nauczanie społeczne Kościoła.
dr Michał Kosche
Foto: Alicja Berger-Zięba