Uroczystości w Prudniku-Lesie 10-11 czerwca 2017 r.

10-11 czerwca 2017 r. w sanktuarium św. Józefa w Prudniku-Lesie już po raz 29. odbędą się Prudnickie Spotkania Modlitewno-Formacyjne poświęcone myśli i nauczaniu Stefana kard. Wyszyńskiego. Członkowie Oddziału Okręgowego w Opolu oraz zaproszeni goście z całej Polski świętować będą jubileusz 20-lecia nadania Stowarzyszeniu statusu organizacji katolickiej. W klasztorze oo. Franciszkanów w okresie od 6 X 1954 r. do 27 X 1955 r. więziony był Prymas Tysiąclecia.

Tegoroczne spotkanie rozpocznie się 10 czerwca Mszą św. w intencji dziękczynnej za jubileusz 20-lecia. Następnie odbędzie się uroczyste zebranie zarządu Oddziału Okręgowego w Opolu, a po nim prelekcja prof. dr hab. Aliny Rynio z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego poświęcona wychowaniu młodzieży w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Centralnym punktem obchodów stanie się uroczysta Msza św. odprawiona 11 czerwca o godz. 11.30 przez JE bp. diecezji kaliskiej Łukasza Buzuna w intencji rychłej beatyfikacji kard. S. Wyszyńskiego.