Wręczenie 44. Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia

20 września 2017 r. o godz. 17.00 w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Jordana 18 odbędzie się uroczystość wręczenia Nagrody Ligonia następującym Laureatom:

1.  Małgorzacie Mańce-Szulik (prezydent Zabrza) – za zaangażowanie i inspirujący wkład w rozwój samorządności lokalnej oraz za ideę i konsekwentne pielęgnowanie zainicjowanego przed 10. laty dzieła Metropolitalnego Święta Rodziny;
2. Marii Dragon (dyrektor szkół katolickich w Opolu) – za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa katolickiego na Śląsku Opolskim oraz troskę o integralne wychowanie młodego pokolenia w oparciu o wartości chrześcijańskie i etos patriotyzmu;
3. Międzynarodowemu Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy – w roku 750. rocznicy kanonizacji św. Jadwigi – za wytrwałość w trosce o ciągłość i rozwój Kultu Świętej Księżnej, integrującego katolików Dolnego i Górnego Śląska w duchu przywiązania do historii i tradycji.
Nagroda przyznawana jest za istotny wkład w rozwój życia społecznego, kulturalnego i artystycznego oraz naukowego ziemi śląskiej, w tworzenie jej historii oraz za kształtowanie rzeczywistości w duchu idei głoszonych przez patrona Nagrody.
Otrzymują ją osoby, organizacje lub instytucje, które swym działaniem dają świadectwo uniwersalnych wartości chrześcijańskich i patriotycznych.
Juliusz Ligoń (1823-1889) był śląskim działaczem społecznym, poetą, publicystą; prowadził intensywną działalność oświatową, aktywnie działał na rzecz popularyzacji języka polskiego na Śląsku.

Alicja Berger-Zięba