XI spotkanie Klubu „Społeczeństwo” w Opolu

3 grudnia w siedzibie oddziału w Opolu już po raz 11. odbyło się spotkanie pod szyldem Klubu „Społeczeństwo”. To nasza cykliczna inicjatywa, która w ostatnim czasie zyskuje coraz więcej sympatyków. Wpisuje się także w misję Stowarzyszenia obejmującą popularyzowanie wiedzy nt. katolickiej nauki społecznej.

Tym razem pochyliliśmy się nad tematem: „Zasada pomocniczości (subsydiarności). Teoria a praktyka”. Wykład wprowadzający przedstawił znawca katolickiej nauki społecznej ks. dr Antoni Kaltbach. Spotkanie poprowadził dr Michał Kosche.

Jak podkreślił nasz prelegent, zasada wymieniona w temacie spotkania jest najbardziej trwała i charakterystyczna w nauczaniu Kościoła. Idea subsydiarności sięga swoimi korzeniami czasów starożytnych. Zasadę tę określił w 1931 r. papież Pius XI. To ważne prawo filozofii społecznej. Zasada pomocniczości wynika z ludzkiej natury nakierowanej na życie społeczne. Jesteśmy częścią wspólnoty – bycie razem ma na celu wytworzenie konkretnych wartości.

Dochodzić do dobra wspólnego można głównie poprzez stosowanie w praktyce zasady pomocniczości. Należy pomagać innym, ale tak, by zaszczepić w nich motywację do działania samodzielnego. Zatem pomoc powinna być mądra i doraźna; musi zakładać z góry aktywizację osoby obdarowanej, zachęcić do uwierzenia w swoje możliwości. Nie należy innych wyręczać w tym, co sami mogą uczynić. Pomaga się tym, którzy chcą pomocy. Społeczność nie może ingerować w sprawy, z którymi jednostka jest w stanie sobie poradzić sama, ale jedynie tam, gdzie pomoc okaże się niezbędna.

Zasada tutaj przywoływana zakłada także, że społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w społeczność niższego rzędu – państwo ma pomagać np. samorządom, ale nie decydować za nie w sprawach lokalnych. Władza powinna mieć znaczenie pomocnicze – wspierać jednostki, które ją ustanowiły. Tam, gdzie nie jest to konieczne, państwo powinno pozwolić działać społeczeństwu obywatelskiemu, rodzinom, wolnemu rynkowi.

Na zakończenie spotkania zebrani wysłuchali podsumowania II Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej organizowanego w Warszawie 2-3 października przez nasze Stowarzyszenie. Relację przedstawiła Alicja Berger-Zięba.