XLIV Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia – gala wręczenia

20 września 2017 r. w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia XLIV Śląskiej Nagrody im. Juliusza Ligonia. To najstarsza regionalna nagroda w Polsce, przyznawana od 1963 r. przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Do laureatów dotychczas nagrodzonych należą m.in.: abp Alfons Nossol, Wojciech Kilar, prof. Jan Miodek, prof. Marian Zembala, zespół „Śląsk”, Franciszek Pieczka czy Henryk Jan Botor. Tegoroczna gala wpisuje się w obchodzony w 2017 r. jubileusz 20-lecia przyznania Stowarzyszeniu statusu organizacji katolickiej; jest także okazją do promocji autorytetów, których wciąż nam brakuje.

Sala wypełniona była po brzegi, co świadczy o rosnącym z roku na rok zainteresowaniu tym wyróżnieniem przyznawanym osobom i instytucjom za wybitne osiągnięcia dla ziemi śląskiej. Patron nagrody, Juliusz Ligoń (1823-89) był kowalem, pisarzem ludowym i działaczem społeczno-narodowym z ziemią śląską związany od urodzenia. Otwarty na potrzeby innych, prowadził m.in. działalność oświatową, dbał o krzewienie języka polskiego na Śląsku.

Podobną troską o innych oraz zaangażowaniem w rozwój duchowy i cywilizacyjny Śląska wykazują się tegoroczni laureaci: Małgorzata Mańka-Szulik (prezydent Zabrza) – otrzymała nagrodę za zaangażowanie i inspirujący wkład w rozwój samorządności lokalnej oraz za ideę i konsekwentne pielęgnowanie zainicjowanego przed 10. laty dzieła Metropolitalnego Święta Rodziny; Maria Dragon (dyrektor szkół katolickich w Opolu) – uhonorowana za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa katolickiego na Śląsku Opolskim oraz troskę o integralne wychowanie młodego pokolenia w oparciu o wartości chrześcijańskie i etos patriotyzmu; Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy – w roku 750. rocznicy kanonizacji św. Jadwigi – wyróżnione za wytrwałość w trosce o ciągłość i rozwój Kultu Świętej Księżnej, integrującego katolików Dolnego i Górnego Śląska w duchu przywiązania do historii i tradycji.

Rangę uroczystości podniosła obecność znamienitych gości, wśród których byli m.in. JE arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki; JE ks. biskup Jan Kopiec; Prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Piotr Filas; przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia “Civitas Christiana” Tomasz Nakielski, wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba. Na zakończenie gali zebrani wysłuchali nastrojowego koncertu pod przewodnictwem artystycznym Piotra Skiby z Opola.

Alicja Berger-Zięba

Foto: Agnieszka Kaźmierczak