Nagrody Peregryna z Opola za umiłowanie sprawiedliwości A. D. 2019 rozdane!!!

Na uroczystej gali, która odbyła się 9 maja o godzinie 10.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego (Pl. Kopernika 11) wręczyliśmy tegoroczne Peregryny.

Laureatami zostali:

prof. Artur Mezglewski – za umiłowanie nauk prawniczych i etos naukowca oraz dydaktyka w formacji wielu pokoleń prawników, a także za umiłowanie sprawiedliwości w odniesieniu do prawa drogowego;

dr Józef Szymeczek – za budowanie stosunków społecznych pomiędzy Polakami a Czechami opartych na sprawiedliwości społecznej i dziejowej; oraz za promowanie kultury polskiej w Czechach;

Małgorzata Kozak – za zaangażowanie, wytrwałość i oddanie w pracy na rzecz ludzi starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

 

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Fundatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.