Klub Społeczeństwo: przepowiadanie wobec spraw społecznych

W ramach Klubu Społeczeństwo w Katowicach w Bibliotece Śląskiej odbyła się międzynarodowa konferencja pt.: Klub społeczeństwo: przepowiadanie wobec spraw społecznych. Partnerem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w organizacji tego przedsięwzięcia była Katedra Homiletyki KUL.

Obrady rozpoczął, w imieniu J.E. Arcybiskupa Metropolity Katowickiego Wiktora Skworca, Ks. Biskup Grzegorz Olszowski. W kilku słowach podziękował organizatorom za podjęcie tej jakże ważnej tematyki a prelegentom i uczestnikom życzył owocnych obrad.

Konferencja była podzielona na trzy sesje panelowe. Pierwsza pod przewodnictwem dra hab. Michała Wyrostkiewicza, prof. KUL obejmowała zagadnienia takie jak: Kwestie polityczne w przepowiadaniu homilijnym (Ks. prof. Stanisław Dyk, KUL); Problem wyboru biblijnego tekstu dla kazania pogrzebowego (Dr hab. Albin Masarik, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovakia); Przepowiadanie św. Jana Chryzostoma (349-407) na tematy socjalne: interpretacja-aktualizacja-aplikacja na czasy współczesne (O. dr Андрій Олійник, Украї́нський католи́цький університе́т); Piekarska ambona przykładem kaznodziejstwa zaangażowanego w rozwiązywanie problemów społecznych XXI wieku (Ks. dr hab. Leszek Szewczyk, prof. UŚ); Zagrożenia współczesnej cywilizacji wyzwaniem dla przepowiadania (Ks. prof. Marek Petro, Prešovská Univerzita, Slovakia).

 

Sesja druga, której przewodniczył ks. dr Michał Dąbrówka, zaprezentowano tematy takie jak: Ślady Boga w stworzonym świecie. Teologia natury a nauczanie Kościoła i przepowiadanie na tematy ekologiczne(Ks. dr Rafał Biniek, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, Deutschland); Społeczne uwarunkowania przepowiadania (nowa odsłona klasycznego zagadnienia) (Dr hab. Michał Wyrostkiewicz, prof. KUL); Listy pasterskie biskupów Konferencji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej wobec zagadnień społecznych (Ks. dr Damian Chrzanowski, Catholic Seminary, Orchard Lake, USA); „Jego następca pozbiera resztki zniszczonego społeczeństwa i powoli pomoże odbudować cywilizację, tak jak Kościół często już czynił w historii ludzkości” – prorocka wrażliwość na kwestie społeczne obecna w przepowiadaniu kard. Francisa George’a OMI (O. dr Łukasz Krauze, Seminarium Obra); Problematyka społeczna w nauczaniu arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza (Ks. mgr Yury Prakapiuk, Пинская семинария, Беларусь).

Sesja trzecia prowadzona przez dra Michała Kosche obejmowała prelekcje: Nauka o status podstawą formułowania zagadnień społecznych w przepowiadaniu (Ks. dr Michał Klementowicz,KUL); Kazanie   polityczne   w protestantyzmie niemieckim (Ks.   prof.   Ryszard   Hajduk, UWM); Rodzina w nauczaniu biskupa Klausa Künga (Ks. mgr lic. Jan Skrzypek, Diözese St. Pölten/Österreich); Biskupi na Ukrainie wobec spraw społecznych (Dk mgr Mateusz Godek, Бердянськ, Харківсько-Запорізька дієцезія).

 

Bardzo dziękujemy także partnerom i sponsorom: Miastu Katowice oraz Bibliotece Śląskiej w Katowicach.

Dziękujemy wszystkim prelegentom i gościom za udział w naszej konferencji.