Nagrody Peregryna z Opola za umiłowanie sprawiedliwości A. D. 2019 rozdane!!!

Na uroczystej gali, która odbyła się 9 maja o godzinie 10.00 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego (Pl. Kopernika 11) wręczyliśmy tegoroczne Peregryny. Laureatami zostali: prof. Artur Mezglewski – za umiłowanie nauk prawniczych i etos naukowca oraz dydaktyka w formacji wielu pokoleń prawników, a także za umiłowanie sprawiedliwości w odniesieniu do prawa…