27 września obchodzony jest Dzień Polskiego Państwa Podziemnego.
W tym dniu w 1939 r. powołano do życia Służbę Zwycięstwu Polski, która dała podwaliny ogólnokrajowej konspiracji niepodległościowej. Organizację tę przekształcono w Związek Walki Zbrojnej, a w 1942 r. w Armię Krajową, która tworzyła wraz z Delegaturą Rządu na Kraj i ugrupowaniami politycznymi oraz podziemnym wymiarem sprawiedliwości struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Okazało się ono fenomenem w okupowanej Europie. Istniało do 1 lipca 1945 r.
Siły zbrojne Państwa Podziemnego, czyli Armia Krajowa liczyła pod koniec 1944 r. niemal 400 tys. żołnierzy.
Termin Polskie Państwo Podziemne obejmuje rozmaite struktury – ruch wydawniczy, oświatowy (organizowanie tajnych kompletów), pion wojskowy, administracyjny itd. 

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego został ustanowiony 11 września 1998 r. uchwałą Sejmu RP.