Gliwice – Dni Kultury Chrześcijańskiej

W dn. od 26.10 do 2.11 w Gliwicach odbyły się Dni Kultury Chrześcijańskiej Oddziału Okręgowego w Opolu. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Urząd Miejski w Gliwicach. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało „Boska sztuka”.

Dni Kultury Chrześcijańskiej rozpoczęły się w kościele akademickim pw. św. Michała w Gliwicach. Mszy św. odprawionej w intencji członków Stowarzyszenia przewodniczył ks. Robert Chudoba – dyrektor Centrum Edukacyjnego im. św. Jana Pawła II. Bezpośrednio po Eucharystii wysłuchaliśmy przepięknego koncertu Akademickiego Zespołu Muzycznego Politechniki Śląskiej pod batutą prof. Krystyny Krzyżanowskiej-Łobody. Zespół z sukcesami brał udział w konkursach i festiwalach m.in. w Czechach, Hiszpanii, Portugalii czy Niemczech. W obszarze jego zainteresowań znajdziemy brzmienia z różnych obszarów muzycznych: od chorału gregoriańskiego przez pop, jazz czy gospel. Z wielką przyjemnością słuchało się występu tak znamienitych gości. AZM z sukcesami brał udział w konkursach i festiwalach m.in. w Czechach, Portugalii, Hiszpanii, Niemczech, Estonii, Finlandii, we Włoszech.

Kolejny dzień upłynął pod znakiem prelekcji prof. Zbigniewa Makarewicza z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W kaplicy św. Jadwigi wygłosił on wykład pt. „Nowa sztuka a nowa duchowość”. Spotkanie uświetniła wystawa prac gliwickiej artystki Moniki Krasoń, specjalizującej się w malowaniu twarzy.

Kolejnym punktem Dni Kultury były dwudniowe warsztaty muzyki gospel poprowadzone przez Gabrielę Blachę (28-29.10). Spotkanie odbyło się w kaplicy pw. św. Jadwigi oraz w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Gliwicach.

W przedsięwzięciu udział wzięło ok. 40 osób – m.in. chór „Gospel” z Kluczborka, zespół Loretino z Głogówka oraz członkowie zespołu „Wesoły Wędrownik”. Celem warsztatów było przygotowanie repertuaru do koncertu finałowego. Uczestnicy przygotowali 12 utworów, które następnie wykonali na wspomnianym koncercie finałowym 29.10. w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II.

Koncert „Wesołego Wędrownika” był czymś fenomenalnym – sala pękała w szwach, a energii i mocy występowi dodawała Gabriela Blacha – córka gliwickiego kompozytora Norberta Blachy. Śpiew połączony z ruchem porwał publiczność, która wspólnie z muzykami – członkami zespołu „Wesoły Wędrownik” i uczestnikami warsztatów – dała się ponieść dobrym emocjom i współtworzyła koncert. Wśród gości obecna była przewodnicząca Zarządu Oddziału Okręgowego w Opolu Alina Kostęska, przewodnicząca oddziału w Gliwicach Janina Pacuła oraz członkowie i pracownicy Oddziału Okręgowego w Opolu.

Nazwa zespołu „Wesoły Wędrownik” pochodzi z wiersza niemieckiego romantyka Josepha von Eichendorffa, do którego Norbert Blacha napisał muzykę. Gabriela Blacha wspominała często swego przedwcześnie zmarłego ojca i życzyła zebranym, by byli takimi wesołymi wędrownikami, by doceniali codzienność i nie bali się stawiać czoła także trudnym sytuacjom, których przecież w życiu nie brakuje.

Zwieńczeniem tego pięknego kulturalnego wydarzenia były Zaduszki Muzyczne (2.11) w kościele pw. Wszystkich Św. w Gliwicach. Zabrzmiały utwory Norberta Blachy wykonane przez światowej sławy kompozytora Jana Henryka Botora oraz Kwartet C.D.N. w składzie: Gabriela Blacha, Iwona Blacha-Durczok, Anna Pieszka i Łukasz Wicher.

Patronat honorowy nad naszym wydarzeniem objął bp Jan Kopiec, ordynariusz gliwicki.

Alicja Berger-Zięba