Katowice – konferencja poświęcona kard. A. Hlondowi

Zapraszamy na konferencję poświęconą osobie i nauczaniu kard. Augusta Hlonda (1881-1948), Czcigodnego Sługi Bożego. Człowiek to niezwykły, żyjący w trudnych dla Polski czasach, ale zawsze niezłomny i wierny Bogu. Trwa obecnie ostatni etap Jego procesu beatyfikacyjnego.

Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w katedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach. Następnie złożymy kwiaty pod pomnikiem Prymasa, a potem udamy się do siedziby oddziału na 2 wykłady, które przybliżą nam tę ważną dla polskiej duchowości postać.