W Katowicach o św. o. Pio

21 listopada br. w katowickiej siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkanie z ks. Zygmuntem Klimem, proboszczem parafii św. Anny (Katowice-Janów).

Duchowny wygłosił prelekcję pod tytułem: „Ojciec Pio człowiekiem modlitwy i pracy”. Było to kolejne spotkanie z cyklu ABC Katolickiej Nauki Społecznej.

Zgromadzeni słuchacze mogli na kanwie życia jednego z największych świętych XX wieku poznać w praktyce fundamentalną zasadę teologii rzeczywistości ziemskich, regulującą zaangażowanie człowieka wiary w życie doczesne. Chodzi o właściwe połączenie modlitwy i całego wymiaru łaski Bożej, otrzymywanej darmo i bez zasługi z ludzką aktywnością, z pracą i zaangażowaniem na rzecz bliźniego i dobra wspólnego.

Ks. Klim podkreślał harmonię obu tych wymiarów w osobie świętego Zakonnika. Na spotkaniu nie brakowało także porównań drogi życiowej o. Pio z bratem Albertem oraz o. Kolbe. Ostatecznie – jak podkreślił nasz Gość – istnieje nieskończenie wiele dróg do świętości i każdy może znaleźć swoją ścieżkę do bycia świętym.

dr Michał Kosche