Klub „Społeczeństwo” w Opolu

Oddział w Opolu już po raz 5. organizuje spotkanie Klubu „Społeczeństwo”, tym razem pod bardzo ważnym dla wszystkich hasłem: „Człowiek dla pracy czy praca dla człowieka?”

Wykład wprowadzający wygłosi ks. dr Antoni Kaltbach, a w panelu dyskusyjnym udział wezmą m.in.: Grzegorz Adamczyk, wiceprzewodniczący opolskiej „Solidarności”, Maria Dragon, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Opolu, ks. dr Waldemar Klinger, dyrektor Wydawnictwa i Drukarni Św. Krzyża, Henryk Galwas, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej. Na spotkaniu pojawi się także kilku innych przedstawicieli pracodawców opolskich.

Jest to już 5. spotkanie Klubu. Wcześniej poruszaliśmy tematy związane z relacjami zachodzącymi pomiędzy Kościołem a polityką, jak też z aktualnymi społecznymi problemami naszego regionu. Pochylaliśmy się nad chrześcijańskim rozumieniem rodziny, miejscem katolików w przestrzeni życia publicznego, a także nad kwestią: sprawiedliwość czy miłość społeczna?

20 listopada 2017 r. godz. 17.30

Siedziba NSZZ „Solidarność”, ul. Damrota 4