O Zofii Kossak w klasztorze w Czarnowąsach

Oddział w Opolu zaprasza na spotkanie do klasztoru sióstr jadwiżanek w Opolu-Czarnowąsach 10 listopada na godz. 15.00.
Temat spotkania: Zachwyt nad ludźmi i ziemią śląska w dziele Zofii Kossak „Nieznany kraj”. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie jedno z opowiadań tego cyklu pt. „Uparte mniszki”, które profesjonalnie zaprezentuje aktorka teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu Judyta Paradzińska.
Spotkanie ubogacą wykłady dotyczące życia i twórczości Zofii Kossak (dr Joanna Jurgała-Jureczka) oraz Anna i Piotr Sutowiczowie z „Civitas Christiana” we Wrocławiu, którzy przybliżą dzieje klasztoru oraz opowiedzą o zainteresowaniu pisarki Śląskiem.
Dyskusję poprowadzi prof. Krystyna Kossakowska-Jarosz z Uniwersytetu Opolskiego
Całość zakończymy około 18 wspólną Mszą św. w kaplicy klasztornej.
Serdecznie zapraszamy!