Piotrówka – Dzień Różańca Świętego

19 października w oddziale w Piotrówce członkowie oraz sympatycy wzięli udział w obchodach Dnia Różańca Świętego.
O godz. 15 rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem ks. proboszcza Alojzego Piechoty w intencji członków Stowarzyszenia.
Kapłan wspominał historyczny pontyfikat papieża Jana Pawła II i podkreślił rolę, jaką nasz wielki Rodak odegrał w historii Polski i Europy. Następnie zebrani przeszli w procesji światła w żarliwej modlitwie różańcowej od krzyża misyjnego do groty.
Konferencję tematyczną wygłosił dr Georg Glomb – wskazał na ogromną siłę modlitwy różańcowej, która jest orężem w rękach ludzi i która może zdziałać cuda w naszym życiu – pod warunkiem jej gorliwego odmawiania. O życiu i śmierci Papieża Polaka opowiedział wierszem Jerzy Kramarczyk.
Dopełnieniem tego pięknego dnia stał się montaż słowno-muzyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi II. Chór „Centavia” pod kierownictwem Danuty Kędzierskiej odśpiewał radosne pieśni papieskie, angażując wszystkich zebranych.
Organizatorką spotkania, które na długo zostanie w ludzkich sercach, była przewodnicząca oddziału Bronisława Latocha.