Jerycho różańcowe

12 października w kościele pw. św. Aleksego w Opolu przeżywaliśmy Jerycho różańcowe. Odbyło się ono pod hasłem: Przekaż światło Chrystusa. Nazwa „Jerycho różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza Jozue otrzymał od Boga nakaz,…

Skalne Miasto w Czechach

1.10.2016 r. członkowie oraz sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Opolu wyruszyli szlakiem skał Adrszpaskich w Czechach. To piękne i bardzo malownicze tereny położone na południowym skraju wioski Adrszpach w Narodowym Rezerwacie Przyrody „Skały Adrszpasko- Teplickie”. Skalne Miasto w Adrszpachu jest jednym z najpiękniejszych tego typu w Europie. Co roku…

27 września obchodzony jest Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. W tym dniu w 1939 r. powołano do życia Służbę Zwycięstwu Polski, która dała podwaliny ogólnokrajowej konspiracji niepodległościowej. Organizację tę przekształcono w Związek Walki Zbrojnej, a w 1942 r. w Armię Krajową, która tworzyła wraz z Delegaturą Rządu na Kraj i ugrupowaniami…

Śladami Zofii Kossak – Górki Wielkie

W sobotę 17 września wyruszyliśmy śladami Zofii Kossak. To początek projektu realizowanego przez Oddział Okręgowy w Opolu: „Zofia Kossak – strażniczka chrześcijańskiego dziedzictwa”. Pierwszym celem naszej wyprawy były Górki Wielkie – niewielka miejscowość malowniczo położona na Śląsku Cieszyńskim w okolicach Brennej. Odwiedziliśmy tam tzw. Domek Ogrodnika, miejsce, w którym pisarka…

Nagrody im. Juliusza Ligonia rozdane!

13 września 2016 r. w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego wręczono Nagrody im. Juliusza Ligonia. To już 43. edycja tej ważnej dla Stowarzyszenia uroczystości. Nagroda przyznawana jest od 1963 r. Tegorocznymi nagrodzonymi są: 1. ks. bp Stefan Cichy – za wieloletnią, ofiarną posługę Kościołowi i społeczeństwu na Górnym i Dolnym…